Έφεση κατά της καταδίκης

Η Έφεση κατά της καταδίκης του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, ημερομηνίας 13/06/2013, στην Ποινική Υπόθεση με Αρ. 19325/10 ορίστηκε για Ακρόαση στις 17/10/2014 και ώρα 9:30 π.μ., ενώπιον των Εντίμων Δικαστών κ.κ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ, Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΥ, Α. ΛΙΑΤΣΟΥ, ΔΔ στην αίθουσα αρ.7.