Ελενα Σκορδελη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ  1ΟΥ, 2ΟΥ  ΚΑΙ 3ΟΥ ΠΥΛΩΝΑ

pdf icon1ος ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   σελ. 1
1ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα καταχωρησθέντα κατηγορητήρια . Σελ.2-10
2ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Συνωμοσία. Σελ.11-17
3ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η νομική πτυχή του αδικήματος της συνωμοσίας. Σελ. 18-26

pdf icon2ΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κατάχρηση διαδικασίας . (ABUSE) Σελ 1-7
2ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της ακροαματικής διαδικασίας. Σελ 7-27
3ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Απώλεια ή καταστροφή μαρτυρίας και Τεκμηρίων και παράλειψη περισυλλογής και φύλαξης των και στέρηση και άρνηση της ΚΑ να συμμορφωθεί με την υποχρέωση της όπως χορηγηθούν ίσα όπλα στην Υπεράσπιση. Σελ 27- 30
4ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παράλειψη να επιδιώξει την διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Σελ 30-33
5ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η νυχτερινή συνάντηση του Γενικού Εισαγγελέα με τον Φάνο. Σελ 33-35
6ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δυσμενής δημοσιότητα πριν και κατά τη ακρόαση. Προκατάληψη που καλλιεργήθηκε από τα Μ.Μ.Ε. και την ίδια την αστυνομία. Σελ 35-42
7ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αμέλεια, ελλείψεις και παραλείψεις της ανακριτικής ομάδας. Σελ 42-51
8ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο Περί προστασίας μαρτύρων νόμος του 2001-ΝΟΜΟΣ 95 (1)/01. Σελ 51-52
9ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καθήκον της Αστυνομίας και της ΚΑ να προωθήσει την διερεύνηση όλων των λογικών εκδοχών της υπόθεσης. Σελ 52-54
10ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μη κλήτευση μαρτύρων από την ΚΑ. Σελ 55-63
11ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γιατί πρέπει η Κ.Α να παρουσιάσει τον Πέτρο Κερτίκκη. Σελ 63
12ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η Αστυνομία λειτούργησε κάτω από πίεση και αλλότριες  επιδράσεις. Σελ 63- 64
13ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Παράλειψη ΚΑ να αποκαλύψει έγκαιρα ή καθόλου το μαρτυρικό υλικό που βρίσκετο στην κατοχή της . Σελ 64-65

pdf icon3ΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ Α ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Με ποια στοιχεία και με ποια μαρτυρία επιδιώκει η ΚΑ να αποδείξει την ενοχή της 3ης κατηγορούμενης. Σελ 1-12
2ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λήψη της γραπτής κατάθεσης του Φάνου, Έγγραφο ΑΤ ημερομηνίας 21/1/2010. Σελ 12-20
3ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Από πού γνώριζε ή πληροφορήθηκε ο Φάνος τα διάφορα γεγονότα και καταστάσεις πέριξ της 3ης κατηγορούμενης και του 2ου κατηγορούμενου. Σελ 21-26
4ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το παράλογο και αλλοπρόσαλλο των όσων ισχυρίστηκε ο Φάνος ότι του είπαν στην συνάντηση. Σελ 26-27
5ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ποιος είναι ο Φάνος και πώς ο χαρακτήρας και η ιδιότητα του επηρεάζουν το θέμα της αξιοπιστίας του; Σελ 27-38
α) Ο Φάνος είναι συναυτουργός. Σελ 27-31
β) Ο Φάνος δίδει ενοχοποιητική κατάθεση εναντίον της 3ης κατηγορούμενης αφού είχε δώσει προηγουμένως 4 άλλες καταθέσεις. Σελ 31-33
γ) Μάρτυρας που πρόσβλεπε και είχε να εξυπηρετήσει δικό του συμφέρον.
δ) Η άθλια οικονομική κατάσταση του Φάνου. Σελ 34- 36
ε) Η συμπεριφορά (demeanour) του Φάνου στο εδώλιο του μάρτυρα. Σελ 36- 37
στ) Ο κακός χαρακτήρας του Φάνου. Σελ 37-38
6ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οι αλήθειες που είπε ο Φάνος. Σελ 38- 39

pdf iconΜΕΡΟΣ Β

7ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γιατί είναι ψεύτικος ο ισχυρισμός ότι ο Φάνος επισκέφθηκε:
α. Το σπίτι του Κατηγορούμενου 2 μέσα στο Δεκέμβρη του 2009. Σελ 1-3
β. Πεθερός του Κατηγορούμενου 2. Σελ 3
γ.Το Ταμασιάνα μέσα στο Δεκέμβρη του 2009. Σελ 4-5
8ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η ισχυριζόμενη παρουσία του γιου της 3ης Κατηγορούμενης. Σελ 5-9
9ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η φωτογραφία του Άντη. Σελ 9-11
10ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υποβάλλουμε ότι ο Προεστός εμπλέκεται στη δολοφονία του Άντη. Σελ 11-13
11ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Αξιολόγηση Μ.Κ. ΛΟΥΚΑ ΠΙΕΡΗ. Σελ 13-20
12ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Το κράνος.  Σελ 20-21
13ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ο Γιώργος Χριστοδούλου Ζαβράντωνας. Σελ 21-22
14ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Τα κατά καιρούς ψέματα που είπε ο Φάνος και οι παραλείψεις του να αναφέρει ουσιώδη γεγονότα και πληροφορίες σε σχέση με την παρούσα υπόθεση από της διάπραξης του φόνου μέχρι και της μαρτυρίας που έδωσε στο Δικαστήριο. Σελ 23-31
15ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεν αποδείχθηκε το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε. Σελ 31

pdf iconΜΕΡΟΣ Γ

16ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Αξιολόγηση μαρτυρίας Φάνου Χατζηγεωργίου. Σελ 1-9
17ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αβάσιμοι  και Ασυνάρτητοι ισχυρισμοί του Φάνου. Σελ 10-13
18ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Οι αντιφάσεις του Φάνου. Σελ 13-18
19ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η μαρτυρία που δόθηκε από την Ανακριτική ομάδα δεν μπορεί να γίνει πιστευτή. Σελ 18-20
Α. Θωμάς Ευθυμίου Σελ  20-34
Β. Νεόφυτος Σιάηλος Σελ 34-45
Γ. Παντελής Ιορδάνους Σελ 46-59
Δ. Σάββας Ρουσογένης Σελ 59-61
20ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ο ισχυρισμός της ΚΑ ότι η κατηγορούμενη 3 είπε ψέματα. Σελ 61-63
21ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οι καταληκτικές υποβολές της κυρίας Κλεόπα προς την Κατηγορούμενη 3 Κατηγορούμενη 3. Σελ 63-70
22ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το αποδιδόμενο από την ΚΑ κίνητρο/ελατήριο της 3ης κατηγορούμενης. Σελ 70-103
Α. Απόλυση. Σελ 76-78
Β. Λόγω της αγοράς των μετοχών του ΣΙΓΜΑ από την εταιρεία ΤΑΜΑΣΙΑΝΑ. Σελ 78- 103
23ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα πιθανά κίνητρα άλλων προσώπων. Σελ 103-110
Α. Γιάννος Ανδρονίκου. Σελ 104-107
Β. Θωμάς Βασίλη (μέσω Jerry). Σελ  107
Γ. Ηλεκτρονικός τζόγος και ανάμιξη του Άντη μαζί με τον Δημήτρη Δημητρίου , Μ.Κ 63 (Έγγραφα ΑΑΞ ,ΑΑΞ1 )- συνέταιρος Άντη. Σελ 107-110
24ΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προσπάθειες για εξομάλυνση σχέσεων και γεφύρωση σχέσεων μεταξύ 3ης κατηγορούμενης και της Διεύθυνσης Σίγμα. Σελ 110-116

ΕΠΙΛΟΓΟΣ